PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK

Alp Kolejinde gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi”ne ve donanımlı bir Bilim Çağı insanı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.

Öncelikli Hedeflerimiz

 • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
 • Sorumluluk duygusunu geliştirme
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme
 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

Bireysel Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlarla ilgili yapılan çalışmalardır. Bireysel rehberlik çalışmaları, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra, kendi öğrenimlerini de planlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olacak etkinlikleri içerir.

Özel Alp Ortaokulu rehberlik birimi bireyi tanıma, bilgi verme ve izleme stratejilerini kullanarak öğrencilerin güçlü alanlarını destekleme, kendileri ile barışık, sorgulayan, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar planlamaktadır.

Özel Alp Ortaokulu rehberlik biriminde bireysel rehberlik çalışmaları; oryantasyon, öğrenci tanıma,  öğrenci-öğretmen-veli ile bireysel görüşmeler, dikkat çalışmaları gibi konuları içermektedir.

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

Bireye eğitsel gelişimi alanında belirli yeterlikler kazandırmak, onun öğrenmesini kolaylaştırmak ve karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım etmek, uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturulmasını sağlamaya yönelik hizmetlerdir. Öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmek ve bu alanlarda sorun çözme becerilerini kazandırmak hedeflenir. Bununla birlikte, öğrencilere kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirme yollarını göstererek, gelecekleri için karar almalarında da destek olmaya çalışılır.

Ortaokulu düzeyinde yer alan öğrencilerin okul hayatına ilişkin oluşmuş önyargılarını gidermek, okula ve eğitim öğretim yaşamına karşı yapıcı tutum geliştirmelerini sağlamak amacı ile Özel Alp Ortaokulu rehberlik biriminde aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrenciye Yönelik çalışmalar

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak yaptığımız hizmetlerin en önemli parçasını öğrenciye yönelik çalışmalar oluşturuyor. Öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında, duygusal ve sosyal donanımını da tamamlayarak hayata atılmasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimize yönelik faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Bireysel Görüşmeler

Rehber öğretmenler; öğrenci, danışman öğretmen, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda öğrenciyle bireysel görüşme yapar. Aynı zamanda öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda da bireysel görüşme yapabilir.

Sunumlar, Seminerler

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenliyoruz.

 • Liseye Geçiş Sistemi
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri
 • Madde ve teknoloji bağımlılığı
 • Motivasyon ve Başarı
 • Verimli Ders Çalışma
 • Test Çözme Teknikleri
 • Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma

Envanterler

Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak velilerle sonuçları paylaşıyoruz ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyoruz.

 • Kişilik Envanteri
 • Öğrenme Sitilleri
 • Problem Tarama
 • Başarısızlık Nedenleri
 • Çalışma Davranışlarını Değerlendirme
 • Sınav Kaygısı
 • Mesleki Eğilim Belirleme

Özel Alp Ortaokulunda rehberlik birimi aile ile “çocuğun gelişimi ve uyumu için ortak ne yapabiliriz” sorusundan hareketle düzenli görüşmeler planlamaktadır. Bu görüşmeler randevu sistemi ile kayıt altına alınarak yapılır. Görüşmeler doğrultusunda veliye gereken bilgiler aktarılır ve aynı zamanda öğrenci ile ilgili belirlenen esaslar dâhilinde okul içerisinde uygun rehberlik çalışmaları planlanır.

 • Etkin Çalışma Yöntemleri
 • Motivasyon Çalışmaları
 • Zamanı Etkin Kullanmaya Yönelik Çalışmalar
 • Eğitsel Grup Çalışmaları
 • Konferans ve Sosyal Etkinlik Çalışmaları
 • Okul Seçimiyle İlgili Çalışmalar
 • Meslek Seçimiyle İlgili Çalışmalar
 • Başarı Takip Çalışmaları
 • Yaşam Becerileri Eğitimi
 • Problem Çözme Becerisi

 

 

Sınıf Rehberliği Çalışmaları

Özel Alp Ortaokulunda MEB tarafından hazırlanan ‘sınıf rehberliği programı’ ve her öğretim yılı başında yapılan sınıf rehberliği çerçeve programı doğrultusunda, çeşitli sınıf etkinlikleri düzenlenir. Sınıflarda yapılan rehberlik çalışmaları ağırlıklı olarak sınıf rehber öğretmenleri/sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür.

Örnek etkinlikler geliştirilir ya da değiştirilir. Öğrencilerin ihtiyaç, ilgi, tutumlarına göre etkinlikler rehber öğretmenin yol göstericiliği eşliğinde sınıf rehber öğretmeni tarafından uygulanır.

 

Öğretmene yönelik çalışmalar

 

Bireysel Görüşmeler 

Alp Kolejinde yürütülen Danışmanlık Sisteminin daha sağlıklı gerçekleşmesi için belirli aralıklarla öğretmenlerle bireysel görüşmeler yapılır. Görüşmeler esnasında her öğrenci tek tek ele alınarak, akademik ve psiko-sosyal değişimler ve gelişimler üzerinde durulur. Bu sayede öğrencilerinin gelişim süreçlerini daha yakından takip etmek ve ihtiyaçları kısa sürede tespit etmek mümkün olur. PDR birimi tarafından hazırlanmış olan “Danışmanlık Saati Yıllık Programı” ile danışmanlık sistemi ve danışman öğretmen çalışmaları destekleniyor. Öncelikle bu program rehber öğretmen tarafından danışman öğretmenlere sunumlar ve paylaşımlarla ifade ediliyor. Danışmanlık Derslerini Destekleyici Öğretmen Eğitimleri, Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyici seminerler düzenliyoruz.

 

 • Liseye Geçiş Sistemi
 • Motivasyon
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Test Çözme Teknikleri
 • Ders Çalışma Programı Hazırlama
 • Deneme Sınavı Sonuç Karnesi Değerlendirme
 • Sınav Kaygısı

 

Veli Rehberliği

 

Bireysel Görüşmeler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için veli iş birliğini önemsiyoruz. Öğrencilerin gelişimsel süreçlerini, sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik performanslarını etkileyebilecek durumları veli-rehber öğretmen-danışman öğretmen toplantılarında görüşüyor ve gerekli bilgileri paylaşıyoruz. Velilerin rehber öğretmenlerine bilgi vermesi, rehber öğretmenlerin öğrencilerine en uygun desteği verebilmesi açısından ayrıca önem taşıyor.

Sunumlar, Seminerler

Öğrencilerin içinde bulundukları bu dönemi ve sınav sürecini daha yakından takip edebilmeleri, konu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için velilerimizi bu yönüyle destekleyici çalışmalar yapıyoruz.

 • Liseye Geçiş Sistemi
 • Ergen ile İletişim
 • Anne Baba Tutumları
Erken Kayıt Avantajı Sınırlı Sayıda!
Erken kayıttan yararlanmak için hemen bize ulaşın
İletişim