TC 

                                                                      ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI

 

                                                                             ÖZEL ALP İLKOKULU

                                                                                STRATEJİK PLANI

 

 

                                                                                       (2019-2023)

 

 

 

 

                                                                                                ANKARA 2019

 

 


ÖZEL ALP İLKOKULU

ÖNSÖZ

Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemi için çok önemlidir. Kuruma yeni gelen müdür, öğretmen veya diğer personeller, kurumun stratejik planını bilirse daha verimli olacak, kurumu tanımış, misyonunu, zayıf ve güçlü yanlarını bilmiş olacaktır. Bütün bunlar kişiye göre yönetim tarzından kurtulup kurumsal hedeflere göre yönetim tarzının oturmasını sağlayacaktır.

Kurumsallaşma, her işin amacı, aracı ve zamanının olduğunun bilinmesi yani bu işi ben şu araçla şu amaç için şu zamanda şu hedefe ulaşmak için yapmalıyım demektir. Örneğin öğrenme güçlüğü çeken bir öğrenci çeşitli tanıma sorularıyla tanınmalı, bu tanımadaki amacın öğrencinin öğrenmesindeki belli güçlükleri tanımak ve öğrencinin kendisine, ailesine, devletine yararlı bir birey haline getirmek olduğu işin başında belirlenmelidir.

                                                                                                                                                                  Hakan ŞARMAN

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER SAYFA NO
ÖNSÖZ
 1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI
1.1.Amaç
1.2.Kapsam
1.3.Yasal Dayanak
1.4.Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi
1.5.Çalışma Takvimi
 1. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ
2.1.Tarihsel Gelişim
2.2.Mevzuat Analizi
2.3.Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
2.4.Paydaş Analizi
2.5.Kurum İçi Analiz
2.5.1.      Örgütsel Yapı
2.5.2.      İnsan Kaynakları
2.5.3.      Teknolojik Düzey
2.5.4.      Mali Kaynaklar
2.5.5.      İstatistikî Veriler
2.6.Çevre Analizi
2.6.1.       PEST-E Analizi
2.6.2.       Üst Politika Belgeleri
2.7.GZFT Analizi
2.8.Sorun Alanları
 1. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
3.1.Misyon
3.2.Vizyon
3.3.Temel Değerler ve İlkeler
3.4.Temalar
3.5.Amaçlar
3.6.Hedefler
3.7.Performans Göstergeleri
3.8.Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme
3.8.1.      Eylem Planları
3.9.Stratejiler
 1. BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME
4.1.Raporlama
4.1.1.      İzleme Raporları
4.1.2.      Faaliyet Raporları
      EKLER

KURUM KİMLİK BİLGİSİ
Kurum Adı ÖZEL ALP İLKOKULU
Kurum Statüsü o Kamu                    ü   Özel
 

 

Kurumda Çalışan Personel Sayısı

 

Yönetici              : 1

Öğretmen            :9

Memur                : 1

Hizmetli              :1

Öğrenci Sayısı 42
Öğretim Şekli ü Normal                 o İkili
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kurum Telefonu / Fax Tel. : 0312 375 23 00

 

Kurum Web Adresi http://alpkoleji.com
Mail Adresi @meb.k12.tr
Kurum Adresi

 

 Mahalle        : Karapürçek mah. 406. Cad. no:24

İlçe               : Altındağ

İli                 : Ankara

Kurum Müdürü Hakan ŞARMAN                 GSM Tel: 0507 186 25 68

1.BÖLÜM

STRATEJİK PLAN
HAZIRLIK PROGRAMI

1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI

Bu stratejik plan, okul ile çevre ilişkilerini geliştirmeyi,  okul gelişimini sürekli kılmayı, belirlenen stratejik amaçlarla, ülkemize, çevresine faydalı, kendi ile barışık, düşünen  ve  özgün  üretimlerde   “bende  varım”  diyebilen  nesiller  yetiştirilmesi  amacını taşımaktadır.

1.2. STRATEJİK PLANIN KAPSAMI

 

Bu stratejik plan, Özel Alp İlkokulu’nun mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, 2019–2023 yıllarında geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri kapsamaktadır.

 

1.3. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI

SIRA NO                   DAYANAĞIN ADI
1 5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi
3 Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı
4 Yüksek Planlama Kurulu Kararları
5 10. Kalkınma Planı (2019-2023)

 

 

1.4. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
SIRA NO ADI SOYADI                       GÖREVİ
1 HAKAN ŞARMAN MÜDÜR YETK. ÖĞRETMEN
2 EBRU YEŞİLDAL OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
3 MELTEM DEMİREL OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ
4 YASİN İBİŞ OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ

 

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
SIRA NO ADI SOYADI                       GÖREVİ
1 HAKAN ŞARMAN MÜDÜR YETK. ÖĞRETMEN
2 EBRU YEŞİLDAL OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
3 MELTEM DEMİREL OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ
4 YASİN İBİŞ OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ

1.5. ÇALIŞMA TAKVİMİ

2.BÖLÜM

DURUM ANALİZİ

2.1. TARİHSEL GELİŞİM

 

Özel Alp İlkokulu, eğitim-öğretime 2018 yılında 2 öğretmen ve 17 öğrenci ile başlamıştır.

Alp Koleji 6 yıllık eğitim tecrübesi ve birikimi ile gelecek nesillere en iyi ve en kaliteli eğitimi vermek üzere kurulmuştur. Adını eğitimindeki kalitesi ile duyuran Alp Koleji Eğitim Kurumları yılların çağdaş eğitim anlayışıyla birleştirilmiş ve her alanda başarılı olmayı hedeflemiş, öğrencilerini en temelden yetiştirme görevini üstlenmiş bir kurumdur.

Değerli Velilerimiz, sizler Alp Koleji ile geleceğimizin teminatı, yarının yöneticileri, ailenizin iftiharı olan evlatlarınızı güvenilir ellere teslim etmeniz öncelikli haklarınızdandır. İdeal eğitim ve öğretim; ezberlemeyen, öğrenen, analiz ve sentez yapabilen, doğru yorumlayan, kendisini yenileyen, üretken, sosyal ve kültürel seviyesi yüksek bireyleri yetiştirir.

 

Alp Koleji Eğitim Kurumları, kendine özgü eğitim ve öğretim sistemini yıllardır uygulayarak, yetiştirdiği öğrencilere en temel meslekleri kazandırmada temel oluşturmuştur.

 

 

 

2.2. MEVZUAT ANALİZİ

    KANUN
Tarih Sayı No Adı
23/07/1965 12056 657 Devlet Memurları Kanunu
24/10/2003 25269 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 

 

YÖNETMELİK
Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler Dergisi Adı
Tarih Sayı
12/10/2013 28793 Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik

 

YÖNERGE
Yayın Adı
Tarih Sayı
25/10/2013 3087071 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi

2.3. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER

ÖZEL ALP İLKOKULU FAALİYET ALANLARI

 

A-FAALİYET ALANI:

EĞİTİM

 

 

B-FAALİYET ALANI:

YÖNETİM İŞLERİ

 

Hizmet–1

Rehberlik Hizmetleri

 

Ø  Öğrenci rehberlik hizmetleri

Ø  Öğretmen rehberlik hizmetleri

Ø  Veli rehberlik hizmetleri

 

 

 

Hizmet–1

Öğrenci işleri hizmeti

 

Ø  Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri

Ø  Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

Ø  Sınav işleri

Ø  Sınıf geçme işleri

Ø  Rehberlik

Ø  Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi

Ø  Öğrenim belgesi düzenleme işleri

 

 

 

Hizmet–2

 Sosyal-Kültürel Etkinlikler

 

Ø  Öğrenci sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Ø  Kulüp çalışmaları

Ø  Okul-Çevre ilişkileri

Ø  Toplum hizmetleri

 

 

Hizmet–2

Öğretmen işleri hizmeti

 

Ø  Derece terfi

Ø  Hizmet içi eğitim

Ø  Özlük hakları

 

 

C-FAALİYET ALANI:

ÖĞRETİM

 

 

Hizmet–1

Müfredatın işlenmesi

 

ÖZEL ALP KOLEJİ İLKOKULU FAALİYET ALANLARI

SIRA
NO
FAALİYETLER FAALİYETLERİN DAYANDIĞI MEVZUAT AYRILAN MALİ KAYNAK MEVCUT
İNSAN KAYNAĞI
DEĞERLENDİRME
1  

EĞİTİM

 

 

 

 

 

İlköğretim Kurumları

Yönetmeliği

Yeterli Yeterli Aynı Kalmalı
2 YÖNETİM İlköğretim Kurumları

Yönetmeliği

Yeterli Yeterli  

Aynı Kalmalı

3  

ÖĞRETİM

İlköğretim Kurumları

Yönetmeliği

Yeterli Yeterli  

 

 

 

Aynı Kalmalı

4

2.4. PAYDAŞ ANALİZİ

 

İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR
Okul Yönetimi Kaymakamlık
Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğrenciler Muhtar
Okul Aile Birliği Mezunlar
Veliler Diğer Eğitim Kurumları

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYDAŞ ANALİZİ MATRİSİ

PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ HİZMET ALAN  

NEDEN PAYDAŞ

Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Sonuç
Tam  5″ “Çok  4”, “Orta  3”, “Az  2”, “Hiç  1”
1,2,3 İzle
4,5 Bilgilendir
1,2,3 Gözet

4,5 Birlikte Çalış

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 5 5 Bilgilendir, Birlikte çalış
Veliler X X Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan 4 4 Bilgilendir, Birlikte çalış
Okul Aile Birliği X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 5 5 Bilgilendir, Birlikte çalış
Öğrenciler X X Varoluş sebebimiz 5 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış
Mahalle Muhtarı X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 4 4 İzle, Gözet
Diğer Eğitim Kurumları X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 4 4 İzle, Birlikte Çalış

Okulda Oluşturulan Komisyon ve Kurullar:

 

Kurul/Komisyon Adı Görevleri
 

Zümre Öğretmenler Kurulu

Eğitim-öğretimin eşgüdüm içinde yürütülmesi, eğitim-öğretim süresinde karşılaşılan güçlükler vb. ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak
 

Okul-Aile Birliği Kurulu

 

 

Eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek Okul ve veliler ile iletişimi sağlamak. Okul adına alınan kararlarda velileri temsil etmek. vs.

2.5.2 İnsan Kaynakları

2019 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı:

Sıra
No
Görevi Erkek Kadın Toplam
1 Müdür Yetkili Öğretmen 1 0 1
2 Müdür Yrd. 0 0 0

 

Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu:

Eğitim Düzeyi 2019 Yılı İtibari İle
Kişi Sayısı %
ÖnLisans 0 0
Lisans 0 100
Yüksek Lisans 1 100

 

Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı:

Yaş Düzeyleri 2019 Yılı İtibari İle
Kişi Sayısı %
20-30 0 0
31-40 1 100
40+… 0 0

 

İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler:

Hizmet Süreleri Kişi Sayısı
1-3 Yıl 1
4-6 Yıl 0
7-10 Yıl 0
11-15 Yıl 0
16+……üzeri 0

 

İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları:

Adı ve Soyadı  

Görevi

 

Katıldığı Çalışmanın Adı
 Hakan ŞARMAN Okul Müdür Stratejik Yönetim ve Planlama Semineri

Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi

İlköğretim Kurumları Standartları Semineri

Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Semineri

 

2019  Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı:

Sıra
No
Branşı Erkek Kadın Toplam
1 SINIF ÖĞRETMENİ 0 5 5
2 İNGİLİZCE 0 1 1
3 MÜZİK 1 0 1
4 GÖRSEL SANATLAR 0 1 1
5 BEDEN EĞİTİMİ 0 1 1
TOPLAM 1 8 9

 

Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı:

Yaş Düzeyleri Kişi Sayısı
20-30 5
30-40 4
40+… 0

 

Öğretmenlerin Hizmet Süreleri:

Hizmet Süreleri Kişi Sayısı
 1-3 Yıl 9
4-6 Yıl 0
7-10 Yıl 0
11-15 Yıl 0

 

2019 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı:

Sıra
No
Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam
1  Memur 0 1 0 0 1
2 Hizmetli 0 1 0 0 1
3 Sözleşmeli İşçi 0 0 0 0 0
4 Sigortalı İşçi 0 0 0 0 0

Çalışanların Görev Dağılımı:

S.NO UNVAN GÖREVLERİ
1 Okul Müdürü    Okul müdürü;

1.      Ders okutmak

2.      Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye,

3.      Okulu düzene koyar

4.      Denetler.

5.      Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.

6.      Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

2 Öğretmenler 1.      İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur.

2.      Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

3.      Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar.

4.      İlköğretim okullarının 3 üncü ve 4 ünci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur.

5.      Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar.

6.      Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır.

7.      Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder.

8.      Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar.

9.  Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul Rehberlik Hizmetleri

Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans
Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı
Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik

 

0 1 1 1 42 9 42 4 4 4

 

 • Teknolojik Düzey

Okulun Teknolojik Altyapısı:

 

Araç-Gereçler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 İhtiyaç

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar

 

 

 

 

 

 

3 0
Yazıcı 3 0
Tarayıcı 1 0
Tepegöz 0 0
Projeksiyon 2 0
İnternet bağlantısı 3 0
Fen Laboratuvarı 0 0
Bilgisayar Lab. 0 0
Fotoğraf makinesi 0 0
Kamera 14 0
Okul/kurumun İnternet sitesi 1 0
Personel/e-mail adresi oranı 11 0
Fotokopi makinesi 1 0

 

Okulun Fiziki Altyapısı:

 

Fiziki Mekân

 

 

 

 

 

 

Var Yok Adedi İhtiyaç
Öğretmen Çalışma Odası

 

ü 1 0
Ekipman Odası ü 1 0
Kütüphane ü 1 0
Rehberlik Servisi ü 1 0
Resim Odası X 0 0
Müzik Odası X 0 0
Çok Amaçlı Salon ü 1 0
Ev Ekonomisi Odası X 0 0
İş ve Teknik Atölyesi X 0 0
Bilgisayar laboratuvarı X 0 0
Yemekhane ü 1 0
Spor Salonu ü 1 0
Otopark X 0 0
Spor Alanları ü 1 0
Kantin X 0 0
Fen Bilgisi Laboratuvarı X 0 0
Atölyeler X 0 0
Bölümlere Ait Depo X 0 0
Bölüm Laboratuvarları X 0 0
Bölüm Yönetici Odaları X 0 0
Bölüm Öğrt. Odası X 0 0
Teknisyen Odası X 0 0
Bölüm Dersliği

 

X 0 0
Arşiv ü 1 0
…………

 

 

 

 

 

 • Mali Kaynaklar

Okul Kaynak Tablosu:

Kaynaklar 2019 2020 2021 2022 2023
Genel Bütçe 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Okul aile Birliği 0 0 0 0 0
Kira Gelirleri 0 0 0 0 0
Döner Sermaye 0 0 0 0 0
Vakıf ve Dernekler 0 0 0 0 0
Dış Kaynak/Projeler 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0
……..
TOPLAM 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

 

Okulun Gelir-Gider Tablosu:

YILLAR 2019 2020 2021
HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER
Temizlik  

 

400.000

 

 

 

 

 

 

 

10.000 400.000

 

 

 

 

10.000 400.000

 

 

 

 

 

10.000
Küçük onarım 10.000 15.000 20.000
Bilgisayar harcamaları 2.000 2.000 2.000
Büro malz. harcamaları 10.000 10.000 10.000
Telefon 2.000 2.000 2.000
Yemek 150.000 150.000 150.000
Sosyal faaliyetler 10.000 15.000 15.000
Kırtasiye 10.000 15.000 20.000
Vergi harç vs
 …………..
GENEL   254.000   269.000   279.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • İstatistiki Veriler

Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu (2019)

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL
Toplam öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Kız Erkek
 

9

 

 

16

 

26

 

42

 

5

 

                                                  Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler
2019 2020 2021
Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek
 Öğrenci Sayısı 16 26        
 Toplam Öğrenci Sayısı 42    

 

 

Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı
2019 2020 2021 2019 2020 2021
10     5    

 

 

Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
2019-2020 0 0
2020-2021
2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerleşim Alanı ve Derslikler

Yerleşim
Toplam Alan (m2) Bina Alanı (m2) Bahçe alanı (m2)
634,38 181,16 453,22

 

Sosyal Alanlar
Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı
Yemekhane
Çok Amaçlı Salon  80 KİŞİ 106,71

 

Spor Tesisleri
Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı
 Açık  Alanı 150 435,57
 Kapalı Spor Salonu —- —-
Diğer —- —-
 • ÇEVRE ANALİZİ

2.6.1.  PEST- E (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik)  Analizi

Politik ve yasal etmenler

 

Ekonomik çevre değişkenleri
      Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı politikaları ve Milli Eğitim Bakanlığı

2019–2023 stratejik planlama faaliyetleri ışığında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerini eğitimin merkezine koyan bir yaklaşım sergileyen okulumuz, öğrencilerin yeniliklere açık ve yeniliklerden haberdar, gelişim odaklı olmasını sağlayıcı, önleyici çalışmalarla, risklerden koruyucu politikalar uygulayarak yasal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaktadır.

      Okulumuzun bulunduğu çevre eğitime önem veren aile yapısından oluştuğu için ailelerimizin sosyoekonomik düzeyleri yüksek seviyelerdedir. Bu açıdan bakıldığı zaman, ailelerin okulun maddi kaynaklarına çok fazla katkısı olmaktadır. Belli dönemlerde okul bünyesinde okul-aile işbirliği ile çalışmaları düzenlenmektedir.

 

Sosyal-kültürel çevre değişkenleri Teknolojik çevre değişkenleri

 

      Okulumuzun bulunduğu çevredeki hızlı ve etkili gelişmeler okulumuzu olumlu yönde etkilemektedir. Ulaşım güzergâhlarının genişlemesi öğrencilerimizin okula daha rahat ve hızlı gelmelerini sağlamakta ve okulumuza artan ilgiyi yoğunlaştırmaktadır.

     

      Günümüzde hemen hemen her evde bir  bilgisayar vardır. Bizim de okulumuzda bilgisayar laboratuarları bulunmakta ve okulumuzdaki her öğrencimizin evinde bir bilgisayarı bulunmaktadır.

 

 

 

 

Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri Etik ve ahlaksal değişkenler

 

       Okulumuzun şehir merkezine uzak olması ve betonlaşan ülkemizde öğrencilerimizin doğayı daha yakından tanıması açısından etkisi azalmaktadır.

 

 

 

 

 

      Değişik kültürlerin buluşma noktası olan şehirlerin, buralarda yaşayan birçok gencin örf, adet ve kültüründen habersiz yetişmesine sebep olduğu bir gerçektir. Bu durumu asgariye indirmek için aileye ve eğitim camiasına büyük bir vazife düşmektedir. Bu nedenle milli ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren bireyler yetiştirmek bizim asli görevimizidir. Öğrencilerimizin kendi öz kültürünü tanıyıp bunu karakterine yansıtarak yaşaması ve gelecek nesillere aktarması hepimizin ortak gayesidir.

 

 

 

 

 

2.6.2. Üst Politika Belgeleri

SIRA NO                      REFERANS KAYNAĞININ ADI
1 10. Kalkınma Planı
2 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi
3 5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5 Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006)
6 Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı
7 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Durum Analizi Raporu
8 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi

 

 

 • GZFT ANALİZİ

 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
 

1.      Okul vizyonunun ve misyonunun belirlenmiş olması.

2.      Genç ve istekli öğretim kadrosunun olması

3.      Kurum içi iletişim kanallarının açık olması

4.      Kendini geliştiren, gelişime açık ve teknolojiyi kullanan öğretmenin  olması

5.      Kurum kültürünün oluşturulmuş olması

6.      Sınıf mevcutlarının uygun olması.

 

 

 

1.      Velilerin okul ile iletişiminin az olması.

2.      Velilerin yapılan toplantılara katılımının azlığı

3.      Öğrencilerin, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara uzak olması

4.      Sosyal kültürel faaliyetlerin az olması

 

 

                                             Fırsatlar Tehditler
 

1.      Akıllı tahta  bağlantısının olması

2.      İnternet bağlantısının olması

3.      Okulun şehir gürültüsünden uzak bir yerleşkede bulunması

4.      Fiziki alanların geliştirmeye açık olması

5.      Diğer okul ve kurumlarla iletişimin güçlü olması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • SORUN ALANLARI

 

TEMEL SORUN ALANLARI
 

 

1-      OKUL FİZİKSEL DURUMU

 

1-      Eğitim-öğretimde araç-gereç eksikliğinin olmaması.

2-      Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliğinin olmaması.

 

 

 

 

 

2-      EĞİTİM-ÖĞRETİM SORUNLARI

 

 

 

 

1.      Öğrencilerin, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara uzak olması.

2.      Sosyal kültürel faaliyetlerin az olması

 

 

 

 

 

3-      PAYDAŞ SORUNLARI

1.      Velilerin yapılan toplantılara katılımının azlığı.

2.      Velilerin okul ile iletişiminin az olması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BÖLÜM

GELECEĞE YÖNELİM

 

 

 • MİSYONUMUZ
 

Büyük düşünebilen ve bunu hayata geçirme çabasında olan, insanların mutluluğunu hedeflemiş, milli ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren, bilgiyi etkili ve verimli kullanabilecek, dünya çapında bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.

 

 • VİZYONUMUZ
 

Her öğrencinin iyi bir üst eğitim kurumuna yerleşmesini ve sosyal becerilerini geliştirmesini, toplumsal ve milli değerleri yaşamasını sağlamak, çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmaktır.

 • TEMEL DEĞERLER VE İLKELERİMİZ
 

ü  Önce insan,

ü  Karşılıklı güven ve dürüstlük,

ü  Sabırlı, hoşgörülü ve kararlılık,

ü  Eğitimde süreklilik anlayışı,

ü  Adaletli performans değerlendirme,

ü  Bireysel farkları dikkate almak,

ü  Kendisiyle ve çevresi ile barışık olmak,

ü  Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak,

ü  Doğa ve çevreyi koruma bilinci,

ü  Sürekli gelişim

ü  Sorumluluk duygusu ve kendine güven bilincini kazandıracak

 

 • TEMALAR

TEMA-1 FİZİKSEL DURUM

 Stratejik Amaç-1

 Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek.

 

Stratejik Hedefler-1

           

 1. Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliklerini gidermek.
 2. Sınıfı eğitim-öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek.

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ :

SAM 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ
Eğitim Yılları Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi
SH 1 2019 2020 2020 2020 2021 2022 2023  
PG 1.1.1 Okulda yapılan düzenleme çalışmaları s.
PG 1.1.2 Sınıfa alınan demirbaş sayısı
PG 1.1.3 Koridor için alınan demirbaş  sayısı

 

FAALİYET VE MALİYETLENDİRME :              

 

FAALİYET VEYA PROJELER Sorumlu
Birim/Şube/Kişi
Başlama ve

Bitiş Tarihi

MALİYET
2020

(TL)

2021

(TL)

2022

(TL)

2023

(TL)

  Toplam

(TL)

Okul çevre düzenlemesi ç. Hakan ŞARMAN Ocak 2020-Ocak2021 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
Sınıfın yeniden düzenlenmesi ç. Hakan ŞARMAN Ocak 2020-Ocak2021 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
Koridorun yeniden düzenlenmesi ç. Hakan ŞARMAN Ocak 2020-Ocak2021 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
TEMA-2 EĞİTİM-ÖĞRETİM

 

Stratejik Amaç-2

 

Öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek ve okulun araç- gereç eksiğini gidermek.

 

 

 

 

Stratejik Hedefler-2

 

1.      Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek.

2.      Bağımsız iş yapabilen öğrenciler yetiştirmek.

3.      Öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlamak.

4.      Eksik eğitim malzemeleri konusunda İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğünü bilgilendirmek

5.      Ders konularını somutlaştırıcı materyal hazırlamak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SAM 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ
Eğitim Yılları Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi
SH 2 2019 2020 2020 2020 2021 2022 2023  
PG 2.2.1 Yıl içinde başarısında artış gözlemlenen öğrenci sayısı
PG 2.2.2 Ders başına hazırlanan ortalama materyal sayısı
PG 2.2.3 Yıl içinde okula verilen eğitim-öğretim malzemesi sayısı

           

FAALİYET VE MALİYETLENDİRME

 

FAALİYET VEYA PROJELER Sorumlu
Birim/Şube/Kişi
Başlama ve

Bitiş Tarihi

MALİYET
2020

 (TL)

2021

(TL)

2022

(TL)

2023

(TL)

  Toplam

(TL)

Başarı sağlayan öğrencilerini ödüllendirilmesi Hakan ŞARMAN Ocak 2020-Ocak2021 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
Eğitim-öğretime araç-gereç temini Hakan ŞARMAN Ocak 2020-Ocak2021 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
Ders konularını somutlaştırıcı materyal zenginliği Hakan ŞARMAN Ocak 2020-Ocak2021 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
TEMA-3 PAYDAŞ İLİŞKİLERİ

 

 

Stratejik Amaç-3

 

Okul -veli ilişkisini geliştirerek velilerin okul ve öğrencilere katkısını arttırmak.

 

 

 

 

Stratejik Hedefler-3

 

1.      Velilerle sık sık toplantılar yapmak.

2.      Velilerin öğrencilere yararlı olabileceği yolları göstermek.

3.      Okulun ihtiyaçları konusunda velilerin ilgisini artırmak.

4.      Ev ziyaretleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SAM 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ
Eğitim Yılları Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi
SH 3 2019 2020 2020 2020 2021 2022 2023  
PG 3.3.1 Yıl içinde yapılan toplantı sayısı
PG 3.3.2 Okulla iletişimi artan veli sayısı
PG 3.3.3 Veli etkisiyle başarısı artan öğrenci sayısı
PG 3.3.4 Yıl içinde yapılan veli ziyaretleri sayısı

 

 

FAALİYET VE MALİYETLENDİRME

 

FAALİYET VEYA PROJELER Sorumlu
Birim/Şube/Kişi
Başlama ve

Bitiş Tarihi

MALİYET
2019

(TL)

2020

(TL)

2021

(TL)

2022

(TL)

2023

(TL)

Toplam

(TL)

Veli eğitim çalışmaları Hakan ŞARMAN Ocak 2020-Ocak2021
Veli ziyaretleri çalışması Hakan ŞARMAN Ocak 2020-Ocak2021

TEMA, STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER
 

 

FİZİKSEL DURUM

 

 

Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek.

 

Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliklerini gidermek.
Sınıfı eğitim-öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek.

 

Koridoru yeniden düzenlemek.

 

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER
 

 

 

EĞİTİM

ÖĞRETİM

 

 

 

Öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek ve okulun araç- gereç eksiğini gidermek.

Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek.
Bağımsız iş yapabilen öğrenciler yetiştirmek.

 

Öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlamak.

 

Eksik eğitim malzemeleri konusunda İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğünü bilgilendirmek
Ders konularını somutlaştırıcı materyal hazırlamak.

 

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER
 

 

PAYDAŞ İLİŞKİLERİ

 

 

Okul -veli ilişkisini geliştirerek velilerin okul ve öğrencilere katkısını arttırmak.

 

Velilerle sık sık toplantılar yapmak.

 

Velilerin öğrencilere yararlı olabileceği yolları göstermek.
Okulun ihtiyaçları konusunda velilerin ilgisini artırmak.

 

Ev ziyaretleri yapmak.

 

 

STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU (2019-2023)

            

TEMALAR STRTAEJİK AMAÇLAR – HEDEFLER MALİYETİ(TL)
 

 

 

FİZİKSEL DURUM

Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek.  

60.000

Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliklerini gidermek. 20.000
Sınıfı eğitim-öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek. 20.000
Koridoru yeniden düzenlemek. 20.000
 

 

 

 

 

 

EĞİTİM

ÖĞRETİM

Öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek ve okulun araç- gereç eksiğini gidermek.  

48.000

Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek. 12.000
Bağımsız iş yapabilen öğrenciler yetiştirmek. 12.000
Öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlamak. 12.000
Eksik eğitim malzemeleri konusunda İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğünü bilgilendirmek(Alınan Malzeme Fiyatı)
Ders konularını somutlaştırıcı materyal hazırlamak. 12.000
 

 

 

 

 

PAYDAŞ

İLİŞKİLERİ

Okul -veli ilişkisini geliştirerek velilerin okul ve öğrencilere katkısını arttırmak.  

0

Velilerle sık sık toplantılar yapmak. 0
Velilerin öğrencilere yararlı olabileceği yolları göstermek. 0
Okulun ihtiyaçları konusunda velilerin ilgisini artırmak. 0
Ev ziyaretleri yapmak. 0
TOPLAM MALİYET 108.000

 

4. BÖLÜM

 

 

İZLEME ve DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

 

4.1.  RAPORLAMA

Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okulumuz stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini açıkladığımız, okulumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

– Performans hedefleri 1 yıllık hedeflerdir. Özellikle rakamsal olarak belirlenen stratejik hedefler için belirlenmesi gerekir.

 

– Tema başlığı mümkün olduğu kadar kısa olmalı, 2, 3 kelimeyi geçmemelidir.

(Eğitim-Öğretim, Paydaş İlişkileri, Disiplin, Akademik Başarı vb.)

– Performans hedefleri 1 yıllık hedeflerdir. Özellikle rakamsal olarak belirlenen stratejik hedefler için belirlenmesi gerekir.

 

ÖZEL ALP İLKOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

TEMA  
Stratejik Amaç 1:………  
Stratejik Hedef 1.1:  
Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme
Faaliyet/Projeler Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/Birim/Kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlan-mama nedeni Öneriler
            (..) Tamamlandı

(..)Devam Ediyor

(..) İptal Edildi

   
                 
                 
                 
                 
                 

 

ONAY

 

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU İMZA SİRKÜSÜ

 

 

 

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ İMZA
1 HAKAN ŞARMAN OKUL MÜDÜRÜ
2 EBRU YEŞİLDAL OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
3 YASİN İBİŞ OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Erken Kayıt Avantajı Sınırlı Sayıda!
Erken kayıttan yararlanmak için hemen bize ulaşın
İletişim