TC

ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI

 

ÖZEL ANKARA ALP ANAOKULU

STRATEJİK PLANI

 

 

(2019-2023)

ANKARA 2019

 

ÖZEL ANKARA ALP ANAOKULU

 

 

 

 

ÖNSÖZ

Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemi için çok önemlidir. Kuruma yeni gelen müdür, öğretmen veya diğer personeller, kurumun stratejik planını bilirse daha verimli olacak, kurumu tanımış, misyonunu, zayıf ve güçlü yanlarını bilmiş olacaktır. Bütün bunlar kişiye göre yönetim tarzından kurtulup kurumsal hedeflere göre yönetim tarzının oturmasını sağlayacaktır.

Kurumsallaşma, her işin amacı, aracı ve zamanının olduğunun bilinmesi yani bu işi ben şu araçla şu amaç için şu zamanda şu hedefe ulaşmak için yapmalıyım demektir. Örneğin öğrenme güçlüğü çeken bir öğrenci çeşitli tanıma sorularıyla tanınmalı, bu tanımadaki amacın öğrencinin öğrenmesindeki belli güçlükleri tanımak ve öğrencinin kendisine, ailesine, devletine yararlı bir birey haline getirmek olduğu işin başında belirlenmelidir.

Nadir ŞAHBAZ

                                                                                                                                             Okul Müdürü

 

 

İÇİNDEKİLER SAYFA NO
ÖNSÖZ  
 1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI
 
1.1.Amaç  
1.2.Kapsam  
1.3.Yasal Dayanak  
1.4.Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi  
1.5.Çalışma Takvimi  
 1. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ
 
2.1.Tarihsel Gelişim  
2.2.Mevzuat Analizi  
2.3.Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler  
2.4.Paydaş Analizi  
2.5.Kurum İçi Analiz  
2.5.1.      Örgütsel Yapı  
2.5.2.      İnsan Kaynakları  
2.5.3.      Teknolojik Düzey  
2.5.4.      Mali Kaynaklar  
2.5.5.      İstatistikî Veriler  
2.6.Çevre Analizi  
2.6.1.       PEST-E Analizi  
2.6.2.       Üst Politika Belgeleri  
2.7.GZFT Analizi  
2.8.Sorun Alanları  
 1. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
 
3.1.Misyon  
3.2.Vizyon  
3.3.Temel Değerler ve İlkeler  
3.4.Temalar  
3.5.Amaçlar  
3.6.Hedefler  
3.7.Performans Göstergeleri  
3.8.Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme  
3.8.1.      Eylem Planları  
3.9.Stratejiler  
 1. BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME
 
4.1.Raporlama  
4.1.1.      İzleme Raporları  
4.1.2.      Faaliyet Raporları  
      EKLER  
KURUM KİMLİK BİLGİSİ
Kurum Adı ÖZEL ANKARA ALP ANAOKULU
Kurum Statüsü o Kamu                    ü   Özel
 

 

Kurumda Çalışan Personel Sayısı

 

Yönetici              : 1

Öğretmen            :4

Memur                : 1

Hizmetli              :2

Öğrenci Sayısı 56
Öğretim Şekli ü Normal                 o İkili
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kurum Telefonu / Fax Tel. : 0312 375 23 00

 

Kurum Web Adresi http://alpkoleji.com
Mail Adresi @meb.k12.tr
Kurum Adresi

 

 Mahalle        : Karapürçek mah. 406. Cad. no:24

İlçe               : Altındağ

İli                 : Ankara

Kurum Müdürü Nadir ŞAHBAZ               GSM Tel: 0549 375 23 00
   

 

1. BÖLÜM

STRATEJİK PLAN
HAZIRLIK PROGRAMI

 

 • STRATEJİK PLANIN AMACI
Bu stratejik plan, okul ile çevre ilişkilerini geliştirmeyi,  okul gelişimini sürekli kılmayı, belirlenen stratejik amaçlarla, ülkemize, çevresine faydalı, kendi ile barışık, düşünen  ve  özgün  üretimlerde   “bende  varım”  diyebilen  nesiller  yetiştirilmesi  amacını taşımaktadır.

 

 • STRATEJİK PLANIN KAPSAMI
 

Bu stratejik plan, Özel Ankara Alp Anaokulu’nun mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, 2019–2023 yıllarında geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri kapsamaktadır.

 

MAÇ

 • STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI
SIRA NO                   DAYANAĞIN ADI
1 5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi
3 Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı
4 Yüksek Planlama Kurulu Kararları
5 10. Kalkınma Planı (2019-2023)

 

 

 • STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ
STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
SIRA NO ADI SOYADI                       GÖREVİ
1 NADİR ŞAHBAZ MÜDÜR YETK. ÖĞRETMEN
2 SERKAN CÖMERT OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
3 GAMZE TAŞKIN KILINÇ OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ
4 BEKİR TOKEL OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ

 

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
SIRA NO ADI SOYADI                       GÖREVİ
1 NADİR ŞAHBAZ MÜDÜR YETK. ÖĞRETMEN
2 SERKAN CÖMERT OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
3 GAMZE TAŞKIN KILINÇ OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ
4 BEKİR TOKEL OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ

 

 • ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

2. BÖLÜM

DURUM ANALİZİ

        

 • TARİHSEL GELİŞİM
 

Özel Ankara Alp Anaokulu, eğitim-öğretime ……. yılında …. öğretmen ve ….. öğrenci ile başlamıştır.

Alp Koleji 9 yıllık eğitim tecrübesi ve birikimi ile gelecek nesillere en iyi ve en kaliteli eğitimi vermek üzere kurulmuştur. Adını eğitimindeki kalitesi ile duyuran Alp Koleji Eğitim Kurumları yılların çağdaş eğitim anlayışıyla birleştirilmiş ve her alanda başarılı olmayı hedeflemiş, öğrencilerini en temelden yetiştirme görevini üstlenmiş bir kurumdur.

Değerli Velilerimiz, sizler Alp Koleji ile geleceğimizin teminatı, yarının yöneticileri, ailenizin iftiharı olan evlatlarınızı güvenilir ellere teslim etmeniz öncelikli haklarınızdandır. İdeal eğitim ve öğretim; ezberlemeyen, öğrenen, analiz ve sentez yapabilen, doğru yorumlayan, kendisini yenileyen, üretken, sosyal ve kültürel seviyesi yüksek bireyleri yetiştirir.

 

Alp Koleji Eğitim Kurumları, kendine özgü eğitim ve öğretim sistemini yıllardır uygulayarak, yetiştirdiği öğrencilere en temel meslekleri kazandırmada temel oluşturmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • MEVZUAT ANALİZİ
    KANUN
Tarih Sayı No Adı
23/07/1965 12056 657 Devlet Memurları Kanunu
24/10/2003 25269 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
       

 

 

YÖNETMELİK
Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler Dergisi Adı
Tarih Sayı
12/10/2013 28793 Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik
     

 

YÖNERGE
Yayın Adı
Tarih Sayı
25/10/2013 3087071 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
     

 

 • FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER

ÖZEL ANKARA ALP ANAOKULU FAALİYET ALANLARI

 

A-FAALİYET ALANI:

EĞİTİM

 

 

B-FAALİYET ALANI:

YÖNETİM İŞLERİ

 

Hizmet–1

Rehberlik Hizmetleri

 

Ø  Öğrenci rehberlik hizmetleri

Ø  Öğretmen rehberlik hizmetleri

Ø  Veli rehberlik hizmetleri

 

 

 

Hizmet–1

Öğrenci işleri hizmeti

 

Ø  Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri

Ø  Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

Ø  Rehberlik

Ø  Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi

Ø  Öğrenim belgesi düzenleme işleri

 

 

 

Hizmet–2

 Sosyal-Kültürel Etkinlikler

 

Ø  Öğrenci sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Ø  Okul-Çevre ilişkileri

Ø  Toplum hizmetleri

 

 

Hizmet–2

Öğretmen işleri hizmeti

 

Ø  Hizmet içi eğitim

Ø  Özlük hakları

 

 

C-FAALİYET ALANI:

ÖĞRETİM

 

 

Hizmet–1

Müfredatın işlenmesi

 

 

ÖZEL ALP KOLEJİ İLKOKULU FAALİYET ALANLARI

SIRA
NO
FAALİYETLER FAALİYETLERİN DAYANDIĞI MEVZUAT AYRILAN MALİ KAYNAK MEVCUT
İNSAN KAYNAĞI
DEĞERLENDİRME
1  

EĞİTİM

 

 

 

 

 

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları

Yönetmeliği

Yeterli

 

Yeterli

 

Aynı Kalmalı
2 YÖNETİM Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları

Yönetmeliği

Yeterli

 

Yeterli

 

 

Aynı Kalmalı

3  

ÖĞRETİM

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları

Yönetmeliği

Yeterli

 

Yeterli

 

 

 

 

 

Aynı Kalmalı

4          

 

 

 • PAYDAŞ ANALİZİ

 

İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR
Okul Yönetimi Kaymakamlık
Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğrenciler Muhtar
Okul Aile Birliği Mezunlar
Veliler Diğer Eğitim Kurumları

 

PAYDAŞ ANALİZİ MATRİSİ

PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ HİZMET ALAN  

NEDEN PAYDAŞ

Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Sonuç
 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü   X   Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 5 5 Bilgilendir, Birlikte çalış
Veliler X X Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan 4 4 Bilgilendir, Birlikte çalış
Okul Aile Birliği X   X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 5 5 Bilgilendir, Birlikte çalış
Öğrenciler X   X Varoluş sebebimiz 5 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış
Mahalle Muhtarı X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 4 4 İzle, Gözet
Diğer Eğitim Kurumları X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 4 4 İzle, Birlikte Çalış

 

 

Okulda Oluşturulan Komisyon ve Kurullar:

 

Kurul/Komisyon Adı Görevleri
 

Zümre Öğretmenler Kurulu

Eğitim-öğretimin eşgüdüm içinde yürütülmesi, eğitim-öğretim süresinde karşılaşılan güçlükler vb. ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak
 

Okul-Aile Birliği Kurulu

 

 

Eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek Okul ve veliler ile iletişimi sağlamak. Okul adına alınan kararlarda velileri temsil etmek. vs.
 • İnsan Kaynakları

 

2019 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı:

Sıra
No
Görevi Erkek Kadın Toplam
1 Müdür Yetkili Öğretmen 1 0 1
2 Müdür Yrd. 0 0 0

  Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu:

Eğitim Düzeyi 2019 Yılı İtibari İle
Kişi Sayısı %
Lise 0 0
Ön Lisans 0 0
Lisans 1 1

Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı:

Yaş Düzeyleri 2019 Yılı İtibari İle
Kişi Sayısı %
20-30 0 0
31-40 0 0
40+… 1 100

İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler:

Hizmet Süreleri Kişi Sayısı
1-3 Yıl 0
4-6 Yıl 0
7-10 Yıl 0
11-15 Yıl 0
16+……üzeri 1

İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları:

Adı ve Soyadı  

Görevi

 

Katıldığı Çalışmanın Adı
 Nadir ŞAHBAZ Okul Müdür

 

2019  Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı:

Sıra
No
Branşı Erkek Kadın Toplam
1 USTA ÖĞRETİCİ 0 3 3
2 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN 0 1 1
3 İNGİLİZCE 0 0 0
4 MÜZİK 0 0 0
5 GÖRSEL SANATLAR 0 0 0
6 BEDEN EĞİTİMİ 0 0 0
TOPLAM 0 4 4

 

Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı:

Yaş Düzeyleri Kişi Sayısı
20-30 4
30-40 0
40+… 0

 

Öğretmenlerin Hizmet Süreleri:

Hizmet Süreleri Kişi Sayısı
 1-3 Yıl  
4-6 Yıl 0
7-10 Yıl 0
11-15 Yıl 0

 

2019 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı:

Sıra
No
Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam
1  Memur 0 1 0 0 1
2 Hizmetli 0 2 0 0 2
3 Sözleşmeli İşçi 0 0 0 0 0
4 Sigortalı İşçi 0 0 0 0 0

Çalışanların Görev Dağılımı:

S.NO UNVAN GÖREVLERİ
1 Okul Müdürü 1.      Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye,

2.      Okulu düzene koyar

3.      Denetler.

4.      Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.

5.      Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

2 Öğretmenler 1.      Öğrencileri tanıma amaçlı ebeveyn ile görüşme gerçekleştirmek.

2.Çocukta bulunması muhtemel fobi, kronik hastalık gibi konular hakkında velinin yaptığı bilgilendirmeleri kayıt altına almak.

3.Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak ve çocukların bireysel olarak yemek yeme becerisi kazanmalarına yardımcı olmak.

4.Kişisel temizliklerini yapmaları konusunda öğrencileri teşvik etmek.

5.Öğrencilerin sınıf içerisinde birbirleriyle sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak.

6.Belirlenen müfredat çerçevesinde eğitim materyalleri hazırlamak.

7.Oyun kavramı etrafında çocukların yaşlarına uygun bilgileri öğrenmelerini sağlamak

8.Okul Müdürü ve Pedagog ile iş birliği içerisinde çalışmak

9.Okul sınırları içerisinde çocukların güvenliğinin sağlandığından emin olmak.

 

 

Okul Rehberlik Hizmetleri

Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans
Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı
Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik

 

0 1 1 1 56 4 56 4 4 4

Teknolojik Düzey

Okulun Teknolojik Altyapısı:

 

Araç-Gereçler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 İhtiyaç

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar

 

 

 

 

 

 

3 0
Yazıcı 3 0
Tarayıcı 1 0
Tepegöz 0 0
Projeksiyon 2 0
İnternet bağlantısı 3 0
Fen Laboratuvarı 0 0
Bilgisayar Lab. 0 0
Fotoğraf makinesi 0 0
Kamera 14 0
Okul/kurumun İnternet sitesi 1 0
Personel/e-mail adresi oranı 11 0
Fotokopi makinesi 1 0

 

Okulun Fiziki Altyapısı:

Fiziki Mekân

 

 

 

 

 

 

Var Yok Adedi İhtiyaç
Öğretmen Çalışma Odası

 

ü   1 0
Ekipman Odası ü   1 0
Kütüphane ü   1 0
Rehberlik Servisi ü   1 0
Resim Odası   X 0 0
Müzik Odası   X 0 0
Çok Amaçlı Salon ü   1 0
Ev Ekonomisi Odası   X 0 0
İş ve Teknik Atölyesi   X 0 0
Bilgisayar laboratuvarı   X 0 0
Yemekhane ü   1 0
Spor Salonu ü   1 0
Otopark   X 0 0
Spor Alanları ü   1 0
Kantin   X 0 0
Fen Bilgisi Laboratuvarı   X 0 0
Atölyeler   X 0 0
Bölümlere Ait Depo   X 0 0
Bölüm Laboratuvarları   X 0 0
Bölüm Yönetici Odaları   X 0 0
Bölüm Öğrt. Odası   X 0 0
Teknisyen Odası   X 0 0
Bölüm Dersliği

 

  X 0 0
Arşiv ü   1 0
…………        
 • Mali Kaynaklar

Okul Kaynak Tablosu:

Kaynaklar 2019 2020 2021 2022 2023
Genel Bütçe          
Okul aile Birliği          
Kira Gelirleri          
Döner Sermaye          
Vakıf ve Dernekler          
Dış Kaynak/Projeler          
Diğer          
……..          
TOPLAM          

 

 

Okulun Gelir-Gider Tablosu:

YILLAR 2019 2020 2021
HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER
Temizlik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
Küçük onarım      
Bilgisayar harcamaları      
Büro malz. harcamaları      
Telefon      
Yemek      
Sosyal faaliyetler      
Kırtasiye      
Vergi harç vs      
 …………..      
GENEL            

 

 • İstatistiki Veriler

Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu (2014)

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL
Toplam öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Kız Erkek
 

4

 

 

26

 

30

 

56

 

14

 

                                                  Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler
  2019 2020 2021
  Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek
 Öğrenci Sayısı 26 30        
 Toplam Öğrenci Sayısı 56    

 

 

Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı
2019 2020 2021 2019 2020 2021
14     14    

 

 

Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
2019-2020 56 0
2020-2021    
2021-2022    

 

 

Yerleşim Alanı ve Derslikler

Yerleşim
Toplam Alan (m2) Bina Alanı (m2) Bahçe alanı (m2)
     

 

Sosyal Alanlar
Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı
Yemekhane    
Çok Amaçlı Salon    
Spor Tesisleri
Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı
 Açık  Alanı    
 Kapalı Spor Salonu    
Diğer    
 • ÇEVRE ANALİZİ

2.6.1.  PEST- E (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik)  Analizi

Politik ve yasal etmenler

 

Ekonomik çevre değişkenleri
      Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı politikaları ve Milli Eğitim Bakanlığı

2019–2023 stratejik planlama faaliyetleri ışığında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerini eğitimin merkezine koyan bir yaklaşım sergileyen okulumuz, öğrencilerin yeniliklere açık ve yeniliklerden haberdar, gelişim odaklı olmasını sağlayıcı, önleyici çalışmalarla, risklerden koruyucu politikalar uygulayarak yasal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaktadır.

      Okulumuzun bulunduğu çevre eğitime önem veren aile yapısından oluştuğu için ailelerimizin sosyoekonomik düzeyleri yüksek seviyelerdedir. Bu açıdan bakıldığı zaman, ailelerin okulun maddi kaynaklarına çok fazla katkısı olmaktadır. Belli dönemlerde okul bünyesinde okul-aile işbirliği ile çalışmaları düzenlenmektedir.

 

Sosyal-kültürel çevre değişkenleri Teknolojik çevre değişkenleri

 

      Okulumuzun bulunduğu çevredeki hızlı ve etkili gelişmeler okulumuzu olumlu yönde etkilemektedir. Ulaşım güzergâhlarının genişlemesi öğrencilerimizin okula daha rahat ve hızlı gelmelerini sağlamakta ve okulumuza artan ilgiyi yoğunlaştırmaktadır.

     

      Günümüzde hemen hemen her evde bir  bilgisayar vardır. Bizim de okulumuzda bilgisayar laboratuarları bulunmakta ve okulumuzdaki her öğrencimizin evinde bir bilgisayarı bulunmaktadır.

 

 

 

 

Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri Etik ve ahlaksal değişkenler

 

       Okulumuzun şehir merkezine uzak olması ve betonlaşan ülkemizde öğrencilerimizin doğayı daha yakından tanıması açısından etkisi azalmaktadır.

 

 

 

 

 

      Değişik kültürlerin buluşma noktası olan şehirlerin, buralarda yaşayan birçok gencin örf, adet ve kültüründen habersiz yetişmesine sebep olduğu bir gerçektir. Bu durumu asgariye indirmek için aileye ve eğitim camiasına büyük bir vazife düşmektedir. Bu nedenle milli ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren bireyler yetiştirmek bizim asli görevimizidir. Öğrencilerimizin kendi öz kültürünü tanıyıp bunu karakterine yansıtarak yaşaması ve gelecek nesillere aktarması hepimizin ortak gayesidir.

 

 

 

  

2.6.2. Üst Politika Belgeleri

SIRA NO                      REFERANS KAYNAĞININ ADI
1 10. Kalkınma Planı
2 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi
3 5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5 Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006)
6 Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı
7 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Durum Analizi Raporu
8 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi

 

 • GZFT ANALİZİ

 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
 

1.      Okul vizyonunun ve misyonunun belirlenmiş olması.

2.      Genç ve istekli öğretim kadrosunun olması

3.      Kurum içi iletişim kanallarının açık olması

4.      Kendini geliştiren, gelişime açık ve teknolojiyi kullanan öğretmenin  olması

5.      Kurum kültürünün oluşturulmuş olması

6.      Sınıf mevcutlarının uygun olması.

 

 

 

 

 

1.      Velilerin yapılan toplantılara katılımının azlığı

2.      Öğrencilerin, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara uzak olması

3.      Sosyal kültürel faaliyetlerin az olması

 

 

                                             Fırsatlar Tehditler
 

1.      Akıllı tahta  bağlantısının olması

2.      İnternet bağlantısının olması

3.      Okulun şehir gürültüsünden uzak bir yerleşkede bulunması

4.      Fiziki alanların geliştirmeye açık olması

5.      Diğer okul ve kurumlarla iletişimin güçlü olması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • SORUN ALANLARI

 

TEMEL SORUN ALANLARI
 

 

1-      OKUL FİZİKSEL DURUMU

 

1-      Eğitim-öğretimde araç-gereç eksikliğinin olmaması.

2-      Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliğinin olmaması.

 

 

 

 

 

2-      EĞİTİM-ÖĞRETİM SORUNLARI

 

 

 

 

1.      Öğrencilerin, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara uzak olması.

2.      Sosyal kültürel faaliyetlerin az olması

 

 

 

 

 

3-      PAYDAŞ SORUNLARI

1.      Velilerin yapılan toplantılara katılımının azlığı.

2.      Velilerin okul ile iletişiminin az olması.

 

  

3. BÖLÜM

GELECEĞE YÖNELİM

  

 • MİSYONUMUZ
 

Büyük düşünebilen ve bunu hayata geçirme çabasında olan, insanların mutluluğunu hedeflemiş, milli ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren, bilgiyi etkili ve verimli kullanabilecek, dünya çapında bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.

                                          

 • VİZYONUMUZ
 

Her öğrencinin iyi bir üst eğitim kurumuna yerleşmesini ve sosyal becerilerini geliştirmesini, toplumsal ve milli değerleri yaşamasını sağlamak, çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmaktır.

 

                       

 • TEMEL DEĞERLER VE İLKELERİMİZ

       

 

ü  Önce insan,

ü  Karşılıklı güven ve dürüstlük,

ü  Sabırlı, hoşgörülü ve kararlılık,

ü  Eğitimde süreklilik anlayışı,

ü  Adaletli performans değerlendirme,

ü  Bireysel farkları dikkate almak,

ü  Kendisiyle ve çevresi ile barışık olmak,

ü  Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak,

ü  Doğa ve çevreyi koruma bilinci,

ü  Sürekli gelişim

ü  Sorumluluk duygusu ve kendine güven bilincini kazandıracak

 

 

 

TEMA-1 FİZİKSEL DURUM
 • TEMALAR
Stratejik Amaç-1

 

Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek.

 
Stratejik Hedefler-1

           

1.      Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliklerini gidermek.

2.      Sınıfı eğitim-öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek.

 

 

 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ :

SAM 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ
Eğitim Yılları Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi
SH 1 2019 2020 2020 2020 2021 2022 2023  
PG 1.1.1 Okulda yapılan düzenleme çalışmaları s.                  
PG 1.1.2 Sınıfa alınan demirbaş sayısı                  
PG 1.1.3 Koridor için alınan demirbaş  sayısı                  

 

FAALİYET VE MALİYETLENDİRME :              

 

FAALİYET VEYA PROJELER Sorumlu
Birim/Şube/Kişi
Başlama ve

Bitiş Tarihi

MALİYET
2020

(TL)

2021

(TL)

2022

(TL)

2023

(TL)

  Toplam

(TL)

Okul çevre düzenlemesi ç. Nadir ŞAHBAZ Ocak 2020-Ocak2021            
Sınıfın yeniden düzenlenmesi ç. Nadir ŞAHBAZ Ocak 2020-Ocak2021            
Koridorun yeniden düzenlenmesi ç. Nadir ŞAHBAZ Ocak 2020-Ocak2021            
TEMA-2 EĞİTİM-ÖĞRETİM

 

Stratejik Amaç-2

 

Öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek ve okulun araç- gereç eksiğini gidermek.

 

 

 

 

Stratejik Hedefler-2

 

1.      Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek.

2.      Bağımsız iş yapabilen öğrenciler yetiştirmek.

3.      Öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlamak.

4.      Eksik eğitim malzemeleri konusunda İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğünü bilgilendirmek

5.      Ders konularını somutlaştırıcı materyal hazırlamak.

 

 

 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SAM 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ
Eğitim Yılları Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi
SH 2 2019 2020 2020 2020 2021 2022 2023  
PG 2.2.1 Yıl içinde başarısında artış gözlemlenen öğrenci sayısı                  
PG 2.2.2 Ders başına hazırlanan ortalama materyal sayısı                  
PG 2.2.3 Yıl içinde okula verilen eğitim-öğretim malzemesi sayısı                  

           

FAALİYET VE MALİYETLENDİRME

 

FAALİYET VEYA PROJELER Sorumlu
Birim/Şube/Kişi
Başlama ve

Bitiş Tarihi

MALİYET
2020

 (TL)

2021

(TL)

2022

(TL)

2023

(TL)

  Toplam

(TL)

Başarı sağlayan öğrencilerini ödüllendirilmesi Nadir ŞAHBAZ Ocak 2020-Ocak2021            
Eğitim-öğretime araç-gereç temini Nadir ŞAHBAZ Ocak 2020-Ocak2021            
Ders konularını somutlaştırıcı materyal zenginliği Nadir ŞAHBAZ Ocak 2020-Ocak2021            
TEMA-3 PAYDAŞ İLİŞKİLERİ

 

 

Stratejik Amaç-3

 

Okul -veli ilişkisini geliştirerek velilerin okul ve öğrencilere katkısını arttırmak.

 

 

 

 

Stratejik Hedefler-3

 

1.      Velilerle sık sık toplantılar yapmak.

2.      Velilerin öğrencilere yararlı olabileceği yolları göstermek.

3.      Okulun ihtiyaçları konusunda velilerin ilgisini artırmak.

 

 

 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SAM 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ
Eğitim Yılları Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi
SH 3 2019 2020 2020 2020 2021 2022 2023  
PG 3.3.1 Yıl içinde yapılan toplantı sayısı 2                
PG 3.3.2 Okulla iletişimi artan veli sayısı                  
PG 3.3.3 Veli etkisiyle başarısı artan öğrenci sayısı                  
PG 3.3.4 Yıl içinde yapılan veli ziyaretleri sayısı                  

 

 

FAALİYET VE MALİYETLENDİRME

 

FAALİYET VEYA PROJELER Sorumlu
Birim/Şube/Kişi
Başlama ve

Bitiş Tarihi

MALİYET
2019

(TL)

2020

(TL)

2021

(TL)

2022

(TL)

2023

(TL)

Toplam

(TL)

Veli eğitim çalışmaları Nadir ŞAHBAZ Ocak 2020-Ocak2021
Veli ziyaretleri çalışması Nadir ŞAHBAZ Ocak 2020-Ocak2021

 

 

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER
 

 

FİZİKSEL DURUM

 

 

Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek.

 

Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliklerini gidermek.
Sınıfı eğitim-öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek.

 

Koridoru yeniden düzenlemek.

 

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER
 

 

 

EĞİTİM

ÖĞRETİM

 

 

 

Öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek ve okulun araç- gereç eksiğini gidermek.

Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek.
Bağımsız iş yapabilen öğrenciler yetiştirmek.

 

Öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlamak.

 

Eksik eğitim malzemeleri konusunda İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğünü bilgilendirmek
Ders konularını somutlaştırıcı materyal hazırlamak.

 

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER
 

 

PAYDAŞ İLİŞKİLERİ

 

 

Okul -veli ilişkisini geliştirerek velilerin okul ve öğrencilere katkısını arttırmak.

 

Velilerle sık sık toplantılar yapmak.

 

Velilerin öğrencilere yararlı olabileceği yolları göstermek.
Okulun ihtiyaçları konusunda velilerin ilgisini artırmak.

 

 

TEMA, STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU               

 

STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU (2019-2023)

TEMALAR STRTAEJİK AMAÇLAR – HEDEFLER MALİYETİ(TL)
 

 

 

FİZİKSEL DURUM

Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek.  
Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliklerini gidermek.  
Sınıfı eğitim-öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek.  
Koridoru yeniden düzenlemek.  
 

 

 

 

 

 

EĞİTİM

ÖĞRETİM

Öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek ve okulun araç- gereç eksiğini gidermek.  
Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek.  
Bağımsız iş yapabilen öğrenciler yetiştirmek.  
Öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlamak.  
Eksik eğitim malzemeleri konusunda İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğünü bilgilendirmek(Alınan Malzeme Fiyatı)  
Ders konularını somutlaştırıcı materyal hazırlamak.  
 

 

 

 

 

PAYDAŞ

İLİŞKİLERİ

Okul -veli ilişkisini geliştirerek velilerin okul ve öğrencilere katkısını arttırmak.  
Velilerle sık sık toplantılar yapmak.  
Velilerin öğrencilere yararlı olabileceği yolları göstermek.  
Okulun ihtiyaçları konusunda velilerin ilgisini artırmak.  
Ev ziyaretleri yapmak.  
TOPLAM MALİYET  

 

4. BÖLÜM

İZLEME ve DEĞERLENDİRME

 

4.1.  RAPORLAMA

Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okulumuz stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini açıkladığımız, okulumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

– Performans hedefleri 1 yıllık hedeflerdir. Özellikle rakamsal olarak belirlenen stratejik hedefler için belirlenmesi gerekir.

 

– Tema başlığı mümkün olduğu kadar kısa olmalı, 2, 3 kelimeyi geçmemelidir.

(Eğitim-Öğretim, Paydaş İlişkileri, Disiplin, Akademik Başarı vb.)

– Performans hedefleri 1 yıllık hedeflerdir. Özellikle rakamsal olarak belirlenen stratejik hedefler için belirlenmesi gerekir.

 

 

 

ÖZEL ANKARA ALP ANAOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

TEMA  
Stratejik Amaç 1:………  
Stratejik Hedef 1.1:  
Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme
Faaliyet/Projeler Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/Birim/Kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlan-mama nedeni Öneriler
            (..) Tamamlandı

(..)Devam Ediyor

(..) İptal Edildi

   
                 
                 
                 
                 
                 

 

ONAY

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU İMZA SİRKÜSÜ

  

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ İMZA
1 NADİR ŞAHBAZ OKUL MÜDÜRÜ  
2 SERKAN CÖMERT OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI  
3 GAMZE TAŞKIN KILINÇ OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
Erken Kayıt Avantajı Sınırlı Sayıda!
Erken kayıttan yararlanmak için hemen bize ulaşın
İletişim