Alp İlkokulu

İlk adımı aile ile başlayan okul öncesi ile devam eden öğrenme sürecinin ikinci adımını ilkokul dönemi oluşturmaktadır…

Öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak, sosyal beceriler kazanmalarını desteklemek, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen, etik değerlere sahip, sevgi saygı dolu bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerin keşfetme arzularını, ilgilerini ve hayal güçlerini canlandıran, tüm yaşamları boyunca tükenmez bir öğrenme desteğine sahip olmalarını destekleyen bir öğretim sistemi kurmak başlıca hedefimizdir.

İlkokulumuzda eğitim, Türk milli eğitiminin ilke ve amaçlarına uygun olarak MEB İlköğretim Programı’nda belirlenmiş kazanımlar doğrultusunda, yapılandırmacı eğitim yaklaşımı temel alınarak gerçekleştirilmiştir.

Erken Kayıt Avantajı Sınırlı Sayıda!
Erken kayıttan yararlanmak için hemen bize ulaşın
İletişim